Kinderen in de kerkdienst

We voelen ons rijk gezegend met veel jeugd en jongeren in de kerk. Voor alle leeftijden zijn er mogelijkheden om op hun eigen niveau de dienst mee te belevenGastkinderen zijn altijd welkom!  

Oppas 

Tijdens de ochtenddienst is er oppas voor de baby’s en peuters. Zo kun je zelf de dienst meemaken en heeft je kind een leuke speelochtend. Halverwege de dienst eten en drinken we iets met de kinderen. Wil je dit meegeven? Na de dienst halen alle ouders hun kinderen weer op. Tijdens bijzondere diensten in de middag is er ook oppas. 

Bijbelklas 

Elke zondagochtend zijn alle kinderen die in groep 1 t/m 5 zitten welkom bij de bijbelklas. We werken met het programma van Stichting ‘Vertel Het Maar’. De kinderen beginnen de dienst in de kerkzaal. Na het jongerenmoment gaan ze met de leiding naar de verschillende lokalen. Ze luisteren naar een bijbelverhaal (of lezen dit zelf in hun eigen Bijbel), praten hier met elkaar over door, zingen, bidden samen, knutselen, en doen allerlei spelletjes. Daar blijven ze tot het einde van de kerkdienst. 

Bijbelvertelling in de middagdienst 

Tijdens de preek in de middagdienst mogen kinderen van groep 1 en 2 naar de Bijbelvertelling. Tijdens de collecte worden de kleuters weer in de dienst verwelkomd om het slot ervan mee te maken. 

Basiscathechese 

GewetensvraagGa je liever naar de kerk of naar school? Zeker weten? Bij de basiscatechese bestaat die tegenstelling helemaal niet. BC is namelijk de school van de kerk. 

Terwijl de rest in de kerkzaal blijftga jij tijdens de morgendienst na het jongerenmoment met je mede-groep 6, 7 of 8-ers naar een leslokaal. Met een boek voor je neus, en een schrift. Dat is wel serieus, maar niet meteen saai. Je krijgt er immers onvergetelijke bijbellessen van de allerbeste leraren uit de Koningskerk. Het geeft je een stevige basis voor de rest van je leven. Hopelijk helpt het je, als je weer eens voor een gewetensvraag komt te staan, om de juiste keuze te maken!  

Wil je overleggen over het jeugdwerk? Neem contact op met de cluster coördinator Jeugd & Gezin: …..