Kinderen in de kerkdienst


Oppas

Ook de jongste kinderen zijn van harte welkom in onze kerk! Tijdens de ochtenddienst is er oppas. We vangen de kinderen op in een babygroep en een peutergroep. Zo kun je zelf de dienst meemaken en heeft je kind een leuke speelochtend. Spreek gerust andere ouders aan om met hen mee op te lopen naar het opvanglokaal. We willen graag even de naam van het kind en eventuele bijzonderheden weten, daarom ligt er een inschrijflijst in het lokaal. Halverwege de dienst eten en drinken we iets met de kinderen. Wil je dit meegeven? Sommige peuters willen graag eerst nog een deel van de dienst meebeleven. Zij worden dan na het kindermoment door de ouders naar de oppas gebracht. Na de dienst halen alle ouders hun kinderen weer op. Tijdens bijzondere diensten in de middag is er ook oppas.

Bijbelklas

Elke zondagochtend zijn alle kinderen die in groep 1 t/m 5 zitten uitgenodigd voor de bijbelklas. Gastkinderen kunnen gewoon aansluiten. De kinderen beginnen de dienst in de kerkzaal. Na het kinderlied gaan ze met de leiding naar de verschillende lokalen. Daar blijven ze tot het einde van de kerkdienst.

In de bijbelklas zijn kinderen op hun eigen niveau bezig met God, de bijbel en elkaar. Ze luisteren naar een bijbelverhaal (of lezen dit zelf in hun eigen Bijbel), praten hier met elkaar over door, zingen, bidden samen, knutselen, en doen allerlei spelletjes. Alle vijf groepen werken met het programma van Stichting ‘Vertel Het Maar’; zo zijn kinderen van verschillende leeftijden met hetzelfde thema bezig.

Elke groep heeft een vast aantal leiders, die in tweetallen de bijbelklas verzorgen. Er helpen ook vaak tieners mee.

Wil je meer weten over de bijbelklas?
Neem dan contact op met Fieke Oosterhuis.
famoosterhuis@fiekemathijs.demon.nl
0570-612604

Bijbelvertelling in de middagdienst

Tijdens de preek in de middagdienst mogen de kleuters van groep 1 en 2 naar de Bijbelvertelling. Ze krijgen een Bijbelverhaal mee op eigen niveau en maken er een kleurplaat bij. Soms worden er ook spelletjes gedaan.
Tijdens de collecte worden de kleuters weer in de dienst verwelkomd om het slot ervan mee te maken.
De vertelgroep bestaat uit ongeveer zes leden, die afwisselend de vertelling verzorgen. Kinderen van gasten nemen we graag op in ons clubje.

Voor info
Anneke Wesseling
fleuranne575@gmail.com
0575-490277

Basiscathechese

Gewetensvraag
Ga je liever naar de kerk of naar school? Zeker weten? Bij de basiscatechese bestaat die tegenstelling helemaal niet. BC is namelijk de school van de kerk.

Hoe het werkt
Terwijl de rest in de kerkdienst zit, zit jij met je mede-groep 6, 7 of 8-ers in een leslokaal. Met een boek voor je neus, en een schrift. Dat is wel serieus, maar niet meteen saai. Je krijgt er immers onvergetelijke bijbellessen van de allerbeste leraren uit de Koningskerk. Het geeft je een stevige basis voor de rest van je leven. Hopelijk helpt het je, als je weer eens voor een gewetensvraag komt te staan, om de juiste keuze te maken!

Wil je meer weten over de Basiscathechese?
Neem dan contact op met Job Oskamp
joskamp@avaya.com
06-25044673