Ons gebouw

De naam “Koningskerk” en de beeldende elementen zoals de brandende (Gods)lamp voor in de kerk in het gebouw zijn niet toevallig gekozen. Hieronder een korte toelichting:

  • Jezus Christus is de zoon van God. Hem erkennen wij als onze koning. Door hem willen wij, leden van de Koningskerk, ons leven laten bepalen. Hem willen wij dienen en eren in heel ons leven. 
  • Hoe dat moet – leven voor hem – heeft God ons laten weten in de Bijbel. Jezus gaf daarvan zelf een samenvatting toen hij op aarde was: “Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf”. Als we dat doen komt zijn Koninkrijk van liefde en vrede een stukje dichterbij. 
  • In deze kerk komen wij samen om deze koning te eren. We doen dat door Hem groot te maken met onze liederen en te zingen over hoe blij we zijn met Hem. Ook eren wij Hem door onze gebeden. Daarin spreken we onze afhankelijkheid uit en danken we Hem voor de bevrijding van onze schuld en de overwinning op het kwaad. 
  • Verder vereren wij onze koning door naar Zijn evangeliewoorden te luisteren, zoals die tot ons komen in de Bijbellezing en de preek van de dominee. We willen ons laten troosten met die woorden, laten bemoedigen en corrigeren. 
  • Evangelie betekent goede boodschap. God maakt zijn wereld nieuw. Uiteindelijk zal hij de hemel op aarde brengen. Dan wordt de hele schepping vernieuwd en komt hijzelf bij ons wonen. In het Bijbelboek Openbaring wordt deze glansrijke toekomst getekend als het hemelse Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Van die stad zijn de poorten parels, de fundamenten edelstenen en de straten van goud. De namen van de kamers verwijzen daarnaar. 
  • We bidden in de kerk regelmatig ook het ‘Onze Vader’. Daarin vragen we: ‘Uw koninkrijk kome’. Gods rijk, wat ook het koninkrijk van Jezus Christus is, komt er niet zonder strijd. Jezus moest voor onze zonde en van die van de hele wereld zelfs lijden en sterven aan een kruis. De koning werd een knecht voor ons. Deze wonderlijke lijdensweg is verbeeld in de kruiswegstatie die achterin de kerk hangt. Dat zijn veertien emaille afbeeldingen met momenten van de laatste uren van Jezus’ lijden: de weg door Jeruzalem naar het kruis. Ook het grote houten kruis in de nis rechts voorin de kerkzaal getuigt van die centrale gebeurtenis in de wereldgeschiedenis.
  • Als wij een dienst hebben in de kerk is de koning zelf in ons midden. Dat geloven we, omdat Jezus dat heeft zelf beloofd. ‘Want waar twee of drie mensen samen zijn in mijn naam, ben ik in hun midden’. Daarom hebben wij een brandende (Gods)lamp voorin de kerk.