Ons gebouw

heefDe naam Koningskerk 

Wij hebben ons kerkgebouw de naam “Koningskerk” gegevenWaaromJezus Christus is de zoon van God. Hem erkennen wij als onze koning. Door hem willen wij, leden van de Koningskerk, ons leven laten bepalen. Hem willen wij dienen en eren in heel ons leven. 

De kruiswegstatie

14 emaillen afbeeldingen  

We bidden in de kerk regelmatig ook het ‘Onze Vader’. Daarin vragen we: ‘Uw koninkrijk kome’. Gods rijk, wat ook het koninkrijk van Jezus Christus is, komt er niet zonder strijd. Jezus moest voor onze zonde en van die van de hele wereld zelfs lijden en sterven aan een kruis. De koning werd een knecht voor ons. Deze wonderlijke lijdensweg is verbeeld in de kruiswegstatie die achterin de kerk hangt. Dat zijn veertien emaillen afbeeldingen met momenten van de laatste uren van Jezus’ lijden: de weg door Jeruzalem naar het kruis. Ook het grote houten kruis in de nis rechts voorin de kerkzaal getuigt van die centrale gebeurtenis in de wereldgeschiedenis.

Brandende (Gods)lamp

Als wij een dienst hebben in de kerk is de koning zelf in ons midden. Dat geloven we, omdat Jezus dat zelf heeft beloofd. ‘Want waar twee of drie mensen samen zijn in mijn naam, ben ik in hun midden’. Daarom brandt de (Gods)lamp voorin tijdens de kerkdiensten.

Alle (bij)zalen hebben namen van edelstenen.  

Evangelie betekent goede boodschap. God maakt zijn wereld nieuw. Uiteindelijk zal hij de hemel op aarde brengen. Dan wordt de hele schepping vernieuwd en komt hijzelf bij ons wonen. In het Bijbelboek Openbaring wordt deze glansrijke toekomst getekend als het hemelse Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Van die stad zijn de poorten parels, de fundamenten edelstenen en de straten van goud. De namen van de diverse zalen verwijzen daarnaar.