Samenwerkingsgemeente

Onze gemeente telt zo’n 1.100 leden die in Deventer en plaatsen rondom Deventer wonen. 

Het grootste deel van de volwassen leden is niet in Deventer geboren. Nieuwe leden zeggen vaak dat ze onze gemeenschap als een warm bad ervaren. Wat ons verder kenmerkt? Er is levend geloof, we zijn trouw in kerkbezoek en deelname aan groepen, we vinden onszelf open, initiatiefrijk en jong van karakter. Dat komt ook omdat 40% van onze leden is jonger dan 25 jaar. Veel jongeren betekent ook dat er veel jeugdwerk is. Bijbelklassen, basiscatechese, Followgroepen en meer. 

Er worden vanuit de gemeente veel activiteiten ‘naar buiten’ georganiseerd (zie ook tab missionair), zoals #nietalleen, de Ontmoeting, de diverse thuisfrontteams die gemeenteleden ondersteunen, een helpende hand van de diaconie en meer. 

Tegelijk bouwen we aan interne groei, door onder andere bijbelstudie groepen, het werk in de wijken, het voorbedeteam et cetera.  

Ook zijn we rijk gezegend met muzikale gaven. De zondagse diensten worden begeleid door diverse combo’s, waarin jong- en oud(er) samen muziek maken. 

Het hoofddoel van onze gemeente is: Jezus Christus verheerlijken, zijn grootheid ontdekken, ontvangen en doorgeven. 

Onze gemeente is geworteld in het Woord van God, zoals dat te vinden is in de bijbel en God aan mensen openbaart door Zijn Geest. God maakt in Zijn Woord bekend dat mensen door de dood en opstanding van Jezus Christus zijn verlost van het kwaad. Vanuit deze identiteit willen we als gemeente groeien in de relatie met God, elkaar en de samenleving. 

De samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk – Nederlandse Gereformeerde Kerk te Deventer bestaat sinds 1 januari 2009 en heeft daarmee de landelijke primeur. Deventer is de eerste plaats waarin een samenwerking tussen deze drie kerken tot stand kwam. 

Hoewel elke kerk nog steeds is verbonden aan het eigen landelijke kerkverband, vormen de gezamenlijke kerkleden in Deventer één gemeente.