Samenwerkingsgemeente

De samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk te Deventer bestaat sinds 1 januari 2009 en heeft daarmee de landelijke primeur. Deventer is de eerste plaats waarin een samenwerking tussen deze drie kerken tot stand kwam.

Hoewel elke kerk nog steeds is verbonden aan het eigen landelijke kerkverband, vormen de gezamenlijke kerkleden in Deventer één gemeente van zo’n 1100 personen.

Doel

Het hoofddoel van de gemeente is: Jezus Christus verheerlijken, zijn grootheid ontdekken, ontvangen en doorgeven.

Identiteit

De gemeente is geworteld in het Woord van God, zoals dat te vinden is in de bijbel en God aan mensen openbaart door Zijn Geest. God maakt in Zijn Woord bekend dat mensen door de dood en opstanding van Jezus Christus zijn verlost van het kwaad. Vanuit deze identiteit wil de gemeente groeien in de relatie met God, elkaar en de samenleving.