De voorgangers

Onze gemeente heeft twee vaste voorgangers. Wim van Wijk en Evert Everts stellen zich hieronder voor. Daarnaast zijn er op zondag regelmatig gastpredikanten die in onze dienst voorgaan.

Wim van Wijk

Ik ben Wim van Wijk, echtgenoot van Margriet, vader en opa. En o ja, natuurlijk, ik ben dominee. Graag vertel ik daar iets over. In 1982 ben ik als ‘broekie’ begonnen in het Noorden van Friesland. Daarna via Groningen en Flevoland in 2003 beland in Deventer.
Op 4 januari 2009 was de start van de Samenwerkingsgemeente: drie gereformeerde kerken vonden elkaar en werken sinds die samen als één gemeente. Sinds 2018 zijn we in het rijke bezit van een prachtig kerkgebouw de ‘Koningskerk’.
Wat mij bezielt is het Evangelie van Jezus Christus. Want Hij is het grote bewijs van Gods genade voor zondige mensen. Dat verkondig ik graag. Daarom vind ik het heel bijzonder telkens als ik het Heilig Avondmaal bedien. Ik vertrouw erop, dat de Heilige Geest in mensenharten werkt en de kerk van Christus bijeen houdt in geloof en liefde.
Wil je meer weten? Neem gerust contact op.


Predikant
W.M. (Wim) van Wijk
0570-546626
wim.van.wijk@koningskerkdeventer.nl

 

Evert Everts

Ik ben Evert Everts, getrouwd met Rina. Samen zijn we gelukkige ouders van vijf kinderen en we genieten ook van de kleinkinderen die God ons er bij heeft gegeven. Na Ulrum en Cubulco (Guatemala) wonen en werken we nu al sinds 2008 in Deventer.
Met veel vreugde zijn we een jaar geleden aan de slag gegaan voor een interculturele (ICF) gemeente. Wat mij daarin vooral aanspreekt is dat de opdracht van God tegelijk ook een belofte inhoudt. Het Evangelie verbindt! De opdracht is dat we de blijde boodschap delen met alle volken. We hoeven er geen verre reis voor te ondernemen. De belofte is dat we er samen ook door gezegend worden. We leren van mensen die anders zijn, en via een andere route God hebben leren kennen. God bouwt zijn kerk, en Hij geeft daarin u, jou en mij een plaats en een taak.


Predikant
E. (Evert) Everts
06-15015630
evert.everts@koningskerkdeventer.nl