Contact

Het bezoek- en postadres
van de Koningskerk:

Mariënburghstraat 4
7415 BP Deventer
Telefoonnummer van het kerkgebouw: 0570-247921

Koster

Jantien de Vos
06-40976625
koster@koningskerkdeventer.nl

Scriba

Wim Priem
scriba@koningskerkdeventer.nl
Post op adres van de kerk

Predikant

Reinier Kramer
reinier.kramer@koningskerkdeventer.nl

Rekeningnummers Samenwerkingsgemeente
CGK-GKV-NGK Deventer

Algemeen rekeningnummer (t.b.v. giften en betalingen)
NL03 RABO 0100 905706
tnv: Samenwerkingsgem. CGK-GKV-NGK DEVENTER

Rekeningnummer voor VVB
NL92 RABO 0148 4407 97
ovv VVB + brongemeente
tnv: Samenwerkingsgem. CGK-GKV-NGK DEVENTER

Rekeningnummer Diaconie
NL10 RABO 0117 1615 19
tnv:  Samenwerkingsgem. CGK-GKV-NGK D’TER DIACONIE

De Koningskerk is ANBI 

Klik hier voor onze ANBI gegevens.