Welkom in de kerk

In verband met de Coronacrisis wordt er tijdelijk alleen ‘s morgens om 10.00 uur een dienst gehouden. Gasten zijn welkom in de dienst zolang er plaats is. Aanmelden kan bij de koster per mail koster@koningskerkdeventer.nl of op 06-40976625.

De dienst wordt live uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. Alle liederen worden geprojecteerd, zodat je thuis mee kunt zingen. Ook de Schriftlezing kun je meelezen in beeld.  

Collectedoel 

Geven aan het collectedoel van de week kan via de Scipio-app of door je bijdrage over te maken naar het rekeningnummer van de Koningskerk: 

NL10 RABO 0117 1615 19
t.n.v. CGK-GKV-NGK Diaconie
o.v.v. het collectedoel

De Scipio-app