Kerkdienst bezoeken

In verband met de Coronacrisis wordt er tijdelijk alleen ‘s morgens om 10.00 uur een dienst gehouden. Deze dienst wordt live uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. Vanaf augustus 2020 mogen de diensten weer door een beperkt aantal bezoekers bezocht worden. Ook gasten zijn hierbij van harte welkom. Vanwege de beperkte capaciteit is het nodig je vooraf (uiterlijk vrijdag 20.00 uur) aan te melden via koster@koningskerkdeventer.nl. Vermeld hierbij je naam en met hoeveel personen je de dienst wilt bezoeken.

Voor de praktische gang van zaken tijdens de dienst in deze Corona tijd, hebben we praktische handvatten opgesteld, die je hier kunt lezen. Neem deze door voordat je je aanmeldt of naar de kerk komt.

Collectedoel

Geven aan het collectedoel van de week kan via de Scipio-app of door uw bijdrage over te maken naar het rekeningnummer van de Koningskerk:
NL10 RABO 0117 1615 19
t.n.v. CGK-GKV-NGK Diaconie
o.v.v. het collectedoel

Internetdienst

Je kunt de diensten vanuit de Koningskerk rechtstreeks meekijken en/of luisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Wil je een eerdere dienst terugkijken?
Ook dat kan. Wij hebben in het kader van privacy de opnames in een besloten groep gezet. Om deze te kunnen bekijken heb je een gebruikersaccount nodig bij kerkdienstgemist.nl en is het nodig om eenmalig toestemming te vragen om eerdere uitzendingen te mogen bekijken.

Volg de instructies op www.kerkdienstgemist.nl/signup om een gratis gebruikersaccount aan te maken. Je wordt dan gevraagd een motivatie op te geven. Geef hierin kort aan waarom je de diensten wilt terugkijken. Je krijgt dan zo snel mogelijk een reactie.