Wie is God?

Wat is een van de eerste dingen die je doet als je een vraag hebt of ergens tegenaan loopt? Google! Ons gemeentelid André Scholten bereikt via de website www.ikzoekGod.nl mensen met het evangelie van Jezus. Hij kent de zoektocht naar God persoonlijk en maakte daarbij veel gebruik van internet. Lees zijn getuigenis en veel meer op www.digitalezendeling.nl  en www.agape.nl/medewerkers/andre-scholten.

Cursussen

Bent u op zoek naar zingeving, wilt u meer weten over het Christelijk geloof of uw kennis opfrissen dan kunt u in Deventer deelnemen aan diverse cursussen.

Alpha-cursus

In deze cursus ontdekt u op ontspannen wijze wat het christelijk geloof inhoudt. U zoekt op een vrijblijvende manier naar antwoorden op uw vragen. U leert de persoon en het werk van Jezus Christus kennen en wat het betekent om te leven in een relatie God.
De cursus is tien avonden en een weekend. Elke cursusavond begint met een maaltijd gevolgd door een inleiding die in gaat op een van de kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes praat u daarover door. Voorkennis is niet nodig.

Ieder voorjaar en najaar start er een Alpha-cursus. Voor meer informatie zie ook de website van  De Ontmoeting of van Alpha.

Contactpersoon
Jacqueline Cloo
(0570) 633921
de.ontmoeting.deventer@gmail.com

Prayer Course

De Prayer Course is een reis door het Onze Vader in zes korte filmpjes met bijbehorende gespreksvragen voor elke bijeenkomst. Allemaal ontworpen om in gesprek te gaan over gebed en om je gebedsleven te verdiepen. Elk onderwerp wordt in twee avonden uitgediept.

Een prachtige cursus als je je band met God wil versterken en verdiepen. Ook zeer geschikt als vervolgcursus op de Alpha-cursus.
De avonden beginnen om 20.00 (19.45 inloop) en duren tot 21.30.

Ieder voorjaar en najaar start er een Prayer Course. Voor meer informatie zie de website van De Ontmoeting.

Contactpersoon
Albert-Jan Cloo
(0570) 633921
de.ontmoeting.deventer@gmail.com