Waarom is er lijden?

Als God liefde is, waarom is er dan zoveel leed? Wie kent die vraag niet? In je eigen hart. Uit je omgeving.

Een jongeman komt op dramatische manier om het leven.
Een meisje krijgt op jonge leeftijd kanker.
Een jonge moeder krijgt borstkanker en overlijdt daaraan.
Grote groepen mensen moeten op de vlucht voor rebellen, die hen anders de dood in zouden jagen.
Natuurgeweld doodt mensen en dieren.
Rampen door een kernreactor zaaien dood en verderf.
Haat zet mensen aan tot afschuwelijke dingen.

Als God liefde is…

Het is onbegrijpelijk.
Is er een antwoord op deze vraag?

Een oplossing?

Ik geloof dat allerlei mogelijke antwoorden uiteindelijk stuklopen en nooit een echte ‘oplossing’ bieden.

Een voorbeeld.
God wil ons door moeilijkheden heen juist sterk maken.
Dat is een mooie gedachte, die je ook in de Bijbel terug kunt vinden.
En het is ook de ervaring van christenen, dat zij achteraf soms zeggen, dat ze die moeite in hun leven niet hadden willen missen. Want het heeft hen juist dichter bij God gebracht. Maar als je midden in de moeite zit, kan het heel goedkoop voelen, als mensen je daarmee willen troosten.

Gods antwoord!

Ik heb op de vraag ‘waarom is er lijden’ geen antwoord of ‘oplossing’. Maar God wel!

God geeft antwoord op onze ‘waaroms’. Hij geeft aan ons zijn geliefde Zoon als Redder van de wereld. Hij redt van zonde en schuld. Want daar ligt de oorzaak van het lijden van mensen. En uiteindelijk zal Hij heel zijn schepping bevrijden van alle lijden. Jezus Christus lijdt aan het kruis Gods straf over onze zonde en schuld. Daarom mogen we, ook midden in het lijden, zeker zijn dat God ons liefheeft.

God geeft in het lijden van zijn Zoon geen ‘oplossing’, maar ‘verlossing’.

Nu leven we nog in een tijd, waarin lijden een plaats heeft.

Maar wie in Christus gelooft, heeft hoop.

Er is uitzicht. Als je gelooft, mag je uitzien naar een heerlijk leven met Hem. En de Bijbel geeft ons het uitzicht, dat heel de aarde vernieuwd wordt en dat we als nieuwe en volmaakte mensen op die nieuwe aarde mogen wonen.

Voor eeuwig.

Onvoorstelbaar.