Alphacursus

In deze cursus ontdekt u op ontspannen wijze wat het christelijk geloof inhoudt. U zoekt op een vrijblijvende manier naar antwoorden op uw vragen. U leert de persoon en het werk van Jezus Christus kennen en wat het betekent om te leven in een relatie God.
De cursus is tien avonden en een weekend. Elke cursusavond begint met een maaltijd gevolgd door een inleiding die in gaat op een van de kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes praat u daarover door. Voorkennis is niet nodig.

Ieder voorjaar en najaar start er een Alpha-cursus. Voor meer informatie zie ook de website van De Ontmoeting of van Alpha.