Diaconie

Geven aan de collecte
Geven aan de collectedoel van de week kan via de Scipio-app of door uw bijdrage over te maken naar het rekeningnummer van de Koningskerk:
NL10 RABO 0117 1615 19
t.n.v. CGK-GKV-NGK Diaconie
o.v.v. het collectedoel

Missionair
In het kader van “Christus verheerlijken, Zijn grootheid ontdekken, ontvangen en doorgeven” ondersteunt de Koningskerk velerlei goede doelen in binnen- en buitenland. Dat gebeurt via vaste bijdragen van gemeenteleden, via collectes tijdens de diensten en via allerlei speciale acties. 

Meer informatie over de collectedoelen hoe de Koningskerk Missionair is